Türkiye’ye olumlu bakanlar listesinde Letonya’yı, Romanya (yüzde 55) ile Hırvatistan ve Litvanya (yüzde 52) izliyor. Türkiye’ye en olumsuz bakış ise Yunanistan (yüzde 4), Kıbrıs (yüzde 9) ve İsveç’te (yüzde 12). AB ortalaması yüzde 28. AB’nin önde gelen ülkelerinde Türkiye ile ilgili tablo şöyle: Almanya (yüzde 17), Fransa (yüzde 22) ve İtalya (yüzde 25) İspanya (yüzde 39).

Araştırmaya nazaran yaş yükseldikçe Türkiye’ye olumlu bakanların oranı düşüyor. 15-24 yaş aralığında Türkiye’ye olumlu bakanların oranı yüzde 38 olarak belirlenirken 55 yaşın üstündekilerde bu oran yüzde 22. Ankette yer alan öteki ülkeler ortasında imajı en yeterli olan İngiltere (yüzde 65). Bu ülkeyi ABD (yüzde 58), Hindistan (yüzde 38), Çin (yüzde 22) ve Rusya (yüzde 10) izliyor.