Plastik, kağıt ve metal üzere kıymetlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve rastgele bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapan vatandaşlarla ilgili bir dizi önlem ve kararı içeren “Atık Toplayıcıları” bahisli genelgeyle , hür olarak atık toplayıcılığı yapanları “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” ile kayıt altına alarak yetkilendiriyor ve çalışma sistemini düzenliyor.