Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde konuştu. Azerbaycan’ın Ermenistan’a birbirinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasına dayalı bir barış mutabakatı için beş ana prensip sunduğunu belirten Aliyev, ”Şimdi önkoşullar ve yapay gecikmeler olmaksızın bir barış muahedesi taslağı üzerinde çalışmaya başlamalıyız. Ne yazık ki, 13 Eylül’de Ermenistan, Azerbaycan ile devlet hududunda büyük çaplı bir askeri provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu provokasyonu kararlılıkla engelledi. Ermenistan’ın bu provokasyonu iki ülke ortasındaki olağanlaşma sürecine büyük bir darbedir. Bu nedenle tüm sorumluluk Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir” dedi.

Bazı öncü milletlerarası kuruluşların verimsiz olmasının kaygı verici olduğunu söz eden Aliyev, ”Bu bağlamda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden 1993 yılında BM Güvenlik Kurulu’nun 4 kararından bahsetmek istiyorum. BM Güvenlik Kurulu’nun kimi kararları birkaç gün içinde uygulanmaktadır. Durumumuzla ilgili alınan kararlar 27 yıldır uygulanmadı. Azerbaycan, Karabağ sıkıntısını askeri ve siyasi yollarla şahsen çözmüş ve Güvenlik Kurulu’nun belirtilen kararlarının uygulanmasını sağlamıştır” dedi.

Karabağ probleminin 2020 sonunda çözülmesinin bölgede ulaşım ve irtibat projelerinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar oluşturduğunu söyleyen Aliyev, “Zengezur koridorunun açılması bölge ülkelerinin ulaşım kabiliyetlerini daha da artıracak ve bu güzergâh üzerinde bulunan tüm ülkeler için yararlı olacaktır” tabirlerini kullandı.

By admin