İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB’nin 2023 yılı bütçe tasarısını yasal süreden önce belediye encümeni ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmadığını belirtmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Başkanlığı’nın 2023-2024 ve 2025 bütçe tahminlerinin Bakanlığımıza gönderilmesi süreci ile ilgili olarak basın-yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir” ve 62’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir” hükümleri hatırlatırdı.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 8 Ağustos tarihli ve 4283384 sayılı yazımızla, yerel yönetimlerin 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül tarihine kadar YERELBİLGİ sistemine girmeleri istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de YERELBİLGİ sistemine girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.”

By admin

Antalya Tente Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Spor Haber Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink Almanya Sohbet Giresun Sohbet Bedava Sohbet Alman Sohbet Mobil Sohbet Radyo Kelebek Cinsel Sohbet News Haber Aşk Sohbet