Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Denetim Konseyi ile Yapılandırma Mutabakatı imzaladığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

UEFA Kulüp Finansal Denetim Konseyi (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Denetim Heyeti ortasında Yapılandırma Muahedesi (Settlement Agreement) imzalanmıştır.

Yapılan mutabakatın ana çizgileri şu formdadır:

* Yapılandırma muahedesi, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 dönemlerini kapsamaktadır.

* Şirketimiz geçiş döneminde (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Başka bir tabir ile, Şirketimiz 2025/26 dönemi itibariyle (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, izleme müddeti sonunda Şirketimiz kabul edilebilir sapma meblağı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, kelam konusu fiyat 60 milyon Avro fiyatına kadar yükselebilecektir.

* Şirketimiz,
2021/22 dönemi için projekte edilmiş olan denk hesap açığı hudutları içinde kalacağını,
2022/23 dönemi için azamî 60 milyon Avro denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,
2023/24 dönemi için azamî 0 milyon Avro denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini,
taahhüt etmektedir. 2022/23 dönemi için anılan meblağın altında gerçekleşen denk hesap açığı meblağı, 2023/24 döneminde kullanılabilecektir.

* Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro fiyatındaki UEFA İştirak gelirlerine önlem konulmasını kabul etmektedir. Anılan meblağın 600 bin Avro fiyatındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba mevzu edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro fiyatındaki kısmı ise;
200 bin Avro 2021/22 amacı 20 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde
1.6 milyon Avro 2022/23 gayesi 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde,
1.6 milyon Avro 2023/24 maksadı 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde
mahsuba bahis olacaktır. Aşımlar anılan fiyatlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm yöntemine nazaran hesaplama yapılacaktır.

* Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili lakin ilgili transfer penceresinde Ahenk Muahedesinde belirtildiği halde UEFA A Listesinde gerçekleşecek müspet transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabilecektir:
2021/22 gayelerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2023/24 döneminde uygulanmak üzere,
2022/23 gayelerinin 20 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2024/25 döneminde uygulanmak üzere,
2023/24 gayelerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2025/26 döneminde uygulanmak üzere.

* Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere)
2021/22 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise
2022/23 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise
2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise

* Benzeri formda, 2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere).

* 2025/26 dönemi içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan izleme devrinin sonucunda, kabul edilebilir sapma meblağının aşıldığı lakin aşım fiyatının 20 milyon Avro’dan’dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile hudutlu olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin lakin ilgili transfer penceresinde Ahenk Muahedesinde belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek olumlu transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 dönemin kapsayacak yeni izleme periyodu sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.

* 2025/26 dönemi içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 dönemlerini kapsayan İzleme Periyodunun sonucunda, kabul edilebilir sapma fiyatının aşıldığı ve aşım meblağının 20 milyon Avro’dan’dan fazla olduğu tespit edilir yahut aşım olur fakat aşım meblağı 20 milyon Avro’dan az olmasına karşın bununla birlikte
2021/22 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır
2022/23 yılı azamî denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır
2023/24 yılı azamî denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır
hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

By admin

Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Online haberler Haber Times Gündem Haberleri Dünyadan Haberler News times Haber Son dakika haberler Siyaset Haberleri Moda Haberleri Magazin Haberleri tente Haber Moda Haber Spor Haberleri Sohbet Borsa Haberleri Ats Tente Sohbet Chat Muhabbet mobil Chat Mobil Sohbet Mobil Muhabbet Çemberleme Makinaları