MİTHAT YURDAKUL- Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye nazaran, 2023-2025 periyodunda, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel öncelik olacak. Kamu yatırım harcamalarından azami seviyede tasarruf edilecek. Mecburî haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak. İktisatta katma bedel artışına direkt hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sıhhat Bakanlığı’na ayrılacak. Sıhhat Bakanlığı’nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Ulusal Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira ile izleyecek.

1 dolar 21.5 TL

2023-2025 devri yatırım teklifleri 2023 yılı fiyatlarıyla hazırlanacak. 2023 yılı kur bedelleri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD doları 21,5051 TL olarak kullanılacak. Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yalnızca mecburî hallerde yapılacak.

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, yalnızca zarurî hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, yalnızca inşası değerli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak. Yeni hizmet binası tekliflerinde; teklifin gelecek yıllar için ödenek muhtaçlığına getireceği ek yük pahalandırılacak ve proje tamamlama müddetlerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecek.

Zorunlu haller dışında vilayet merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilçedeki bütün lise ve dengi okul öğrencilerine hizmet verecek halde ele alınacak. Her okul çeşidi için farklı öğrenci pansiyonu talep edilmeyecek.

Sağlık kesiminde proje tekliflerinin tıpkı mahalde sıhhat tesislerinin mükerrerliğine ve israfa yol açmayacak halde hazırlanması istenecek. İnşaat ve donanım muhtaçlıkları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kuramların kelam konusu projelerin maliyetlerini öncelikle döner sermaye gelirleri ile karşılaması temel olacak.

Kazı önceliği ‘Türk-İslam’ eserlerine

Arkeolojik hafriyat, yüzey araştırması üzere bilimsel araştırma projelerinde ve kültür mirasının ihyasına yönelik projelerde Türk-İslam periyoduna öncelik verilecek. Ulaştırma/Haberleşme bölümü: TRT’nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.

By admin