2022 yılı Ağustos ayında merkezi idare bütçesi 3.59 milyar TL, faiz dışı istikrar 26.23 milyar TL fazla verdi. Geçtiğimiz yılın tıpkı ayında bütçe 40.84 milyar TL, faiz dışı istikrar 54.49 milyar TL fazla vermişti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos devrinde 37.51 milyar TL açık veren bütçe bu yılın tıpkı periyodunda 33.13 milyar TL fazla verirken, 90.66 milyar TL fazla veren faiz dışı istikrar 207.12 milyar TL fazlaya yükseldi.

Bir evvelki ay 84.36 milyar TL olan 12 aylık birikimli bütçe açığı 121.61 milyar TL açığa yükselirken, 133.33 milyar TL fazla veren faiz dışı istikrar 105.07 milyar TL fazlaya geriledi. Bütçe açığın GSYH’ye oranı ise yüzde 0.9’a geriledi.

BÜTÇE GELİRLERİ

Ağustos ayında bütçe gelirleri bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 108.8 artış kaydetti. Kelam konusu devirde vergi gelirleri yüzde 107.3 oranında artarken, en fazla artışın yüzde 164.4 ile ithalde alınan KDV ve yüzde 117.7 ile kurumlar vergisi gelirlerinde olduğu görülüyor. ÖTV gelirleri yüzde 114.5, direkt vergi gelirleri altında yer alan gelir vergisi yüzde 74.9 oranında arttı. Dahilde alınan KDV gelirleri ise zayıf seyretmeye devam etti.

BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe sarfiyatları Ağustos’ta bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 186.0 artarken faiz masrafları yüzde 65.8, faiz dışı masraflar yüzde 203.9 artış kaydetti. Bu sarfiyatın altında yer alan en büyük iki kalemden biri olan işçi harcamaları yüzde 106.3 yükselirken, cari transfer harcamaları yüzde 144.2 oranında artış kaydetti.

Cari transfer harcamaları 98.55 milyar TL olurken, bu kalem altında yer alan Kur Muhafazalı Mevduat (KKM) için Hazine’den aktarılan meblağ Ağustos ayında 15.01 milyar TL, toplamda ise 75.61 milyar TL oldu.

Bir evvelki ay 8.92 milyar TL seviyesinde olan borç verme kaleminin Ağustos’ta 51.73 milyar TL’ye yükseldiği görülüyor. Bunun 26.0 milyar TL’si BOTAŞ’a, 10.0 milyar TL’si TMO’ya, 9.5 milyar TL’si Elektrik Üretim AŞ’ye gerçekleşti.

Hatırlatmak gerekirse 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7414 Sayılı Kanunda yer alan ek bütçe ile gelir ve masraflarda revizyonlara gidilmekle birlikte açık maksadı 278.37 milyar TL olarak korunmuştu. 4 Eylül’de açıklanan ve 2023-2025 periyodunu kapsayan Orta Vadeli Programda 2022 yılında bütçe açığı gerçekleşme varsayımının 461.2 milyar TL, bütçe açığı/GSYH amacının yüzde 3.4 olduğunu gördük. Bu da yılın birinci sekiz ayında 33.13 milyar TL fazla veren bütçenin kalan dört ayda 494.3 milyar TL açık vereceği manasına gelmektedir.

Prof Tahsin Bakırtaş: ABD’de Enflasyon -Faiz Artışı Beklentisi ve Türkiye’de Sonbahar ’da Kış’ı Yaşama Olasılığı

Fitch, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme varsayımını yükseltti, global iktisat için olanı indirdi

FÖŞ yazdı:  Yaz sıcağında, terleyen, donan ekonomi

By admin

Antalya Tente Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Spor Haber Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Aşk Sohbet