Milli İstihbarat Teşkilatının 2002 faaliyet raporu yayınlandı. Sunuşunu MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan’ın yazdığı 16 sayfalık raporda 2022 yılının tüm dünyada bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadelelerinin, devlet dışı aktörlerden kaynaklı tehditlerin ve çeşitli ulus ötesi sorunlarla sınandığı zorlu bir yıl olduğu kaydedildi.

Aynı zamanda mevcut uluslararası sistemin radikal ve dinamik bir dönüşüm içerisinde olduğu da belirtilirken, bu sınamaların Türkiye’ye yönelik tehditlere hibrit ve asimetrik bir boyut kazandırdığı vurgulandı.

HEDEF ÖRGÜTÜN ANA OMURGASI

Teşkilat’ın büyük istihbarat servisleriyle rekabet edecek bir kabiliyete eriştiğinin de vurgulandı raporda MİT’in operasyonel kabiliyetlerini artırarak 2022 yılında çok sayıda başarılı operasyona imza attığı raporda yer aldı.

MİT’in PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklandığı belirtilirken bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesisinin imhası sağlanmıştır.

FETÖ’NÜN KARA PROPAGANDA GİRİŞİMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Ayrıca kazanılan operasyonel kabiliyetler çerçevesinde Türkiye’de gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirildiğinin kaydedildiği raporda FETÖ ile mücadelede, örgütün gizli haberleşme yöntemleri, mahrem yapılanmaları, yurt dışındaki faaliyetleri ve ülkemizi yıpratmaya yönelik kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

“TEŞKİLAT İSTİHBARAT DÜNYASININ SAYILI SERVİSLERİ ARASINDA YER ALDI”

Raporun sunuşunu yazan MİT Başkanı Hakan Fidan “Ayrıca geliştirilen yurt dışı operasyon kapasitesinin bir ürünü olarak farklı ülkelerdeki 100’den fazla örgüt mensubunun Türkiye’ye getirilmesinin sağlanmıştır. Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla söz konusu örgütlerin ülkemizin çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu tüm alanlarda nokta operasyonlar icra edilmiş, örgütlerin girişimleri tespit edilerek engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri sekteye uğratılmıştır.

Aşırı sol örgütlerin ülkemize yönelik başta Suriye alanından olmak üzere oluşturduğu tehdidin önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek lider kadroların etkisizleştirilmesi sağlanmıştır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal ağların beraberinde getirdiği imkanlar milli güvenliğimizi ve menfaatlerimizi hedef alan casusluk faaliyetleri için de yeni fırsat pencereleri ortaya çıkarmaktadır.

Bu durumun bilinciyle teknolojik imkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak geliştiren MİT, İstihbarata Karşı Koyma alanında yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökertmiştir.

Sınırlarının ötesinde milli menfaatleri ilgilendiren tüm bölgelerde pro-aktif bir politika izleyen ülkemizin bu vizyonu doğrultusunda dış istihbarat yaklaşımını şekillendiren Teşkilat, ülkemizin mevcudiyet gösterdiği her alanda devletin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmalarını yürütmeyi öncelemiştir. Faaliyet döneminde dış istihbaratta Devletimizin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici bir çok hamlede bulunmasına katkı sağlanmıştır. İstihbarat diplomasisi çalışmalarıyla devletimizin yürüttüğü müzakerelerde gri alan bırakılmaması ve ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların devletlerarası resmi görüşmelere zemin teşkil edecek olgunluğa getirilmesi sağlanmıştır.

Çatışma bölgelerinde ise ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiştir. Nitekim MİT, 2022 yılında Suriye, Ukrayna, Libya gibi sahalarda operasyonel çalışmaların yanı sıra müzakerelere yön verilmesi, taraflar arasındaki dengelerin tesisi ve kriz yönetim süreçlerinin koordine edilmesi konularında üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmiştir.

Teknolojik istihbaratın çarpan gücü yapılması anlayışını benimseyen MİT, klasik istihbarat yaklaşımında bir destek unsuru olarak görülen teknolojiyi ana faaliyet alanlarından biri haline getirmiştir. Büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, uydu istihbaratı, siber istihbarat alanlarında kazanılan yeni yetenekler bizzat sahadaki faaliyetleri yönlendiren bir boyut kazanmıştır. Ayrıca, bu alanlarda yürütülen yeni teknoloji geliştirme çalışmaları ve yatırımlar sayesinde MİT, teknolojik ihtiyaçlarını kendi özgün imkanlarıyla karşılayacak düzeye erişmiştir. Çalışmalarında kurumlar arası koordinasyona azami özen gösteren MİT, birçok istihbari konuyu koordine etmiş, pek çok ortak operasyona imza atmıştır. Yurt içinde diğer kurumlarımızla adeta tek vücut şeklinde tehditlerle mücadele eden Teşkilat, yurt dışında da muhataplarıyla iş birliği ve rekabet dengesini gözeten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmüştür. İstihbarat dünyasının sayılı servisleri arasında yer alan Teşkilat, ihtiyaç duyan ülkelere sahip olduğu teknik istihbarat ve insan istihbaratı kabiliyetleriyle gerekli desteği sunarak uluslararası terörizmle mücadeledeki devletimizin kararlılığını göstermiştir.

Devlet istihbaratının istihsalinden sorumlu olan MİT, önümüzdeki dönemde de istihbaratın toplanması, değerlendirilmesi, istihbarat araçlarının çeşitlendirilmesi ve operasyonel kabiliyetlerin artırılması başta olmak üzere ülkemizin milli güvenliğini ve çıkarlarını korumak için elindeki tüm kaynak ve imkanlarını geliştirmeye ve seferber etmeye devam edecektir. Yüz yıllık bir maziye sahip olan MİT’in mensupları, benimsedikleri yüksek ahlakla yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin bekası için her türlü fedakarlığı göze almaktadır. 96. yıldönümünü geride bırakan MİT’in bir mensubu olmanın gururunu her daim yaşamaktayız. Üstlendiğimiz görevleri yerine getirmek ve Devletimizin ali çıkarlarını korumak için azimle çalışan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

RAPORDA BÜTÇEYE DE YER VERİLDİ

Raporda aynı zamanda MİT’in mali faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

MİT’e 2022 yılında başlangıç ödeneği olarak 3 milyar 483 milyon 231 bin lira verildiği belirtiliyor.

Yıl içerisinde gerçekleşen işlemler neticesinde ödenek toplamı 5 milyar 942 milyon 455 bin 755.64 lira, harcama toplamı ise 5 milyar 937 milyon 445 bin 828.84 lira olarak gerçekleşti.

By admin

Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Online haberler Haber Times Gündem Haberleri Dünyadan Haberler News times Haber Son dakika haberler Siyaset Haberleri Moda Haberleri Magazin Haberleri tente Haber Moda Haber Spor Haberleri Sohbet Borsa Haberleri Ats Tente Sohbet Chat Muhabbet mobil Chat Mobil Sohbet Mobil Muhabbet Cinsel Sohbet Geveze Sohbet Güncel Haberler Sohbet Çemberleme Makinaları