Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Danıştay aldığı karar ile Pedagojik Formasyon eğitimi hakkında son durum netleşti. Pekala, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne? İşte, detaylar…

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı.

İşte, o paylaşım:

“Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Ait Çerçeve Metot ve Temeller doğrultusunda YÖK’ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ait Türk Ruhsal İstişare ve Rehberlik Derneği’nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük müracaatta Danıştayara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna nazaran hala süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların kelam konusu yürütmeyi durdurma kararının tüzel tesirine binaen yasal desteği ortadan kalkmıştır.
Psikolojik İstişare ve Rehberlik alanının yetkinliği ve yeterliliği yanında Eğitim Bilimleri yetkinlik ve yeterliliğini ve alan mezunlarının haklarını korumakla yükümlü Türk PDR Derneği olarak kararı memnuniyetle karşılıyoruz.”