8 MART 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7439 Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Gaziantep İlinde Yapılacak Olan Selülozik Elyaf Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6908)

YÖNETMELİK

– Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Satış Giderleri Tarifesi

– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5)

– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KARAR

– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/130, K: 2023/14 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

By admin

Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Online haberler Haber Times Gündem Haberleri Dünyadan Haberler News times Haber Son dakika haberler Siyaset Haberleri Moda Haberleri Magazin Haberleri tente Haber Moda Haber Spor Haberleri Sohbet Borsa Haberleri Ats Tente Sohbet Chat Muhabbet mobil Chat Mobil Sohbet Mobil Muhabbet Cinsel Sohbet Geveze Sohbet Güncel Haberler Sohbet Çemberleme Makinaları