İklim değişikliği ile mücadelede, küresel olarak, kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak, bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele çok boyutlu ve çok yönlü bir alan. Bu yolda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için; ulaştırma, ticaret, sanayi, tarım ve sağlık gibi birçok sektörde, dönüşüm gerekiyor. Ülkelerin kalkınma ve refah seviyeleri, iklim değişikliği ile ilgili atacakları adımlarla, doğrudan ilişkili bir hal aldı. Kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma politikalarının, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, hazırlanmasının, hayati bir önemi var. Bu büyük dönüşümde, herkesin sorumlulukları var. Sadece hükümetlere, ya da sektörlere bağlı olmayan, yeşil dönüşüme sunulan her katkıyı, takdire şayan buluyorum. Yeşil dönüşüm için yapılan yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede, adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin, mücadeleye aktif katkı sağlaması, son derece önemli.”

By admin

Antalya Tente Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Spor Haber Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Aşk Sohbet