Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı, İngilizce ve Türkçe yayımlanan kitap, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun günümüzün meselelerine tahlil üretmede yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.

BM ıslahatının münasebetlerinin aktarıldığı kitap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ıslahat teklifleri ile telaffuzlarına yer veriyor.

Söz konusu eser, “Neden BM Islahatı Yapılmalı?”, “Uluslararası Barış Alanında Birleşmiş Milletlerin Değeri, Barış Gücü ve İnsanlığın Sorunları”, BM Islahat Münasebetleri ve Önerileri” olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor.

Kitabın birinci kısmında BM’nin genel yapısı ele alınarak Birleşmiş Milletlerin insani krizler ve barışı muhafaza bahislerindeki karnesine yer veriliyor. Bosna Savaşı örneğinde olduğu üzere BM’nin insani krizlerde ve barışı muhafaza vazifelerinde etkisiz ve yetersiz kaldığı durumların altı çiziliyor.

İnsanlığın ve global sistemin karşı karşıya olduğu aktüel meselelerin ve gelecekte ortaya çıkması beklenen memleketler arası sorunların ele alındığı ikinci kısımda ise BM’nin ve milletlerarası toplumun karşılaşacağı global sıkıntılar geniş bir çerçevede işleniyor.

Kitabın son kısmında ise BM ıslahatının münasebetlerine ve BMGK yapısına yönelik ıslahat teklifleri yer alıyor. Bilhassa BM sisteminin meşruiyet problemleri, BMGK içerisinde yer alan 5 adet daimi üye devletler ve kelam konusu üye devletlerin veto hakkının memleketler arası sisteme getirdiği sorunlar ortaya konuluyor.

Bu kısımda ayrıyeten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Daha Adil Bir Dünya Mümkün” yapıtında de yer verdiği Türkiye’nin BM ıslahatına yönelik vizyonu ele alınıyor.

“BM TÜM İNSANLIĞI ÖNCELEYEN VE GÜÇLÜNÜN HAKLI DEĞİL, HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRMELİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takdim yazısında, günümüz dünyasında rastgele bir noktada yaşanan meselelerin çok süratli bir halde tüm insanlığın etkilendiği sonuçlar doğurabildiğine işaret ederek, iklim değişikliği, global ısınma, kıtlık, susuzluk, sistemsiz göç hareketleri ve terörizm üzere sorunların tüm dünyada barış ve istikrarı önemli manada tehdit ettiğini belirtti.

Küresel sıkıntılara adaletli ve gerçekçi bir yaklaşım ve iş birliği içinde global tahliller üretmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, yalnızca gelişmiş ülkeleri koruyan ve onlara imtiyaz tanıyan mevcut memleketler arası sistemde, bilhassa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin veto yetkisini kendi çıkarları için kullanması nedeniyle dezavantajlı ülkelerin adaletsiz global yapının omuzlarına yüklediği haksız bir bedelin altında ezildiğini söz etti.

Erdoğan, gelecek jenerasyonlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için tüm dünyanın, dezavantajlı bölgelere karşı gözlerini kör, kulaklarını sağır bırakmaması, adaleti sağlamak için istekli bir iş birliği ile koordineli bir halde hareket etmesi gerektiğini lisana getirdi.

Bu sebeple dünyada barışı korumak ve güvenliği sağlamak için en kıymetli kuruluş olan Birleşmiş Milletlerin tüm insanlığı önceleyen ve güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğu bir sistemi hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sadece beş daimi üyenin önceliklerini dikkate alarak hareket eden bir BM Güvenlik Konseyi’nin çatışmaları önleyerek barış, istikrar ve güvenliği tesis etmesi mümkün değildir. Bugün ve gelecek için daha adil bir dünya kuramayan bir sistemin değişmemesi için ısrar etmeyi, insanlığa karşı işlenen bir suça paydaşlık olarak kıymetlendiriyoruz.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin misyonunu layıkıyla yerine getirebilmesi; günümüz kaidelerine, tehditlerine, güvenlik tasalarına ve gereksinimlerine yanıt verebilmesi için esaslı bir ıslahata muhtaçlık duyulduğunu defaatle ve yüksek sesle lisana getirmektedir. BM’nin tekrar yapılandırılması için her platformda milletlerarası toplumla paylaştığımız ‘Dünya beşten büyüktür’ ve ‘Daha adil bir dünya mümkün’ söylemi ekseninde ilan ettiğimiz unsurlar, yalnızca bizim değil BM çatısı altındaki ülkelerin de artık çok büyük bir kısmının hissiyatı haline gelmiştir”

“TÜRKİYE DAHA ADİL, EŞİT, İSTİKRARLI BİR GLOBAL NİZAMIN TESİSİ İÇİN ÖNCÜLÜK YAPMAYA DEVAM EDECEK”

Türkiye olarak bilhassa son devirde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve bu savaş kaynaklı global besin krizine tahlil olacak bir tahıl koridorunun oluşması için büyük bir diplomasi başarısı sergilediklerini hatırlatan Erdoğan, tıpkı uğraşı BM’de gerekli ıslahatların hayata geçirilmesi ve tüm dünyanın adalete olan gereksiniminin karşılanması için göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan, “Gıda güvenliğinden terörle gayrete, savaş ve çatışmalardan mülteci sıkıntısına, global salgından iklim değişikliğine, tüm dünyada tesirini gösteren meseleler karşısında her vakit güçlü bir tahlil ortağı olan Türkiye daha adil, daha eşit, daha istikrarlı bir global sistemin tesisi için öncülük yapmaya devam edecektir” dedi. Kaynak: TRT Haber

By admin

Antalya Tente Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Spor Haber Seo Hzimetleri E haber Türk 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Aşk Sohbet